Údržba a péče


Tradičné stavebné konštrukcie a prírodné materiály starnú pomaly a vo svojom výraze sa skôr časom zhodnocujú a získavajú patinu.
Predpokladom je ale primeraná údržba vo správnom čase.
Opravíme vám defekty na vašich stavbách spôsobené nevhodnými stavebnými úpravami alebo použitím nevhodných  materiálov.
Pre starostlivosť o Vaše domy si môžete vybrať vhodnú variantu povrchových úprav, s Vami vybranou odolnosťou a teda aj dobou potrebnej údržby, ktorú si potom môžete vykonávať sami, alebo s našou pomocou.
 
Cena za údržbové práce je 19 eur / h / 1pracovník alebo ponuková cena podľa súpisu prác.

udrzba-pece1
udrzba-pece2
Tvorba webových stránek > webSEO.cz