Štúdie

Ponúkam Vám formou stretnutí a konzultácií podporu v ladení vašich potrieb, snov a predstáv s tým, čo váš dom či pozemok reálne ponúka. Spoločne môžeme hľadať zmysluplné riešenia a hrať sa s možnosťami využitia prírodných stavebných materiálov, mierou rôznych povrchov a farebnosťou priestoru, prítomnosťou zelene ... Ponúkané možnosti vám môžem priebežne stvárňovať na papier. Výsledná štúdia(výkresy v M 1: 100 alebo 1:50, detaily a skice) je potom podkladom pre ďalšie PD alebo priamo realizačné práce (návrhy interiérov alebo tam, kde nie je potrebné stavebné povolenie). So svojimi zákazníkmi zostávam, ako autorský dozor, v kontakte väčšinou až do konca realizácie. V praxi to znamená, že som na telefóne alebo prídem, keď bude treba niečo zmeniť alebo poupraviť, doladiť.

Teší ma nachádzať spolu s Vami možnosti, vedúce k realizácii vášho vysnívaného bývania.

Buďte vítání 

Edita Chiara Vlčková
www.biodum.cz


Foto: Martin Vrabko
Tvorba webových stránek > webSEO.cz