Přírodní a kulturně historický areál Park Rochus

Přírodní a kulturně historický areál Park Rochus

Park Rochus o.p.s. je novým a teda pomerne mladým múzeom v prírode. Pokrýva náhornú časť svahu medzi Mařatskými sklepy a kaplnkou Sv. Rocha. Predtým tu býval verejnosti neprístupný vojenský priestor, dnes ide o obľúbenú výletnú lokalitu obyvateľov Uherského Hradiště a chránené územie. Koncepčnou ideou Parku Rochus je vytvorenie postupne sa rozvíjajúcej dediny, zastavanej kópiami domov ľudovej architektúry (často už zaniknutej) v regióne Uherskohradišťsko a západnej časti Uherskobrodska a ďalšími drobnými, prevažne drevenámi stavbami prevezenými (mnohokrát darovanými) z pôvodných miest výskytu. Takto už boli realizované tri murované objekty: Najstaršou predlohou je hlinený dom s poschodovou komorou a doškovou strechou z Veletin, ďalší je nadpivničný dom s kamennou klenutou pivnicou a bridlicovou strechou z Tučap a najmladším objektom je malebné hospodárstvo s prejazdom do dvora a škridlovou strechou, pôvodne z Boršic. Z prevezených stavieb tu nájdeme obklopenú stodolu z Břestku, stodolky z Hradčovic, vyrezávané úle ... Komplex ľudovej architektúry dopĺňa hlavná budova, slúžiacia ako vstupný priestor s informáciami a pokladňou, zázemie zamestnancov múzea a do budúcnosti aj ako reštaurátorská dielna. Tento objekt, rovnako ako susedné verejné WC, spojené s trafostanicou, sú pojaté novodobo. Všetky stavby však spája použitie prírodných stavebných materiálov (hlina - pálená aj nepálená, drevo, kameň ...) a tiež snaha o citlivé zasadenie do okolitej prírody. 

 

Hlinený dom sa tu akreditoval ako odborný poradca a pomoc pri priebežnej údržbe, prevažne hlinených povrchov. Autorom architektonickej koncepcie Múzeá, administratívne budovy a zameranie vytipovaných objektov je Edita Chiara Vlčková. Vykonávacie projekt potom viedli kolegyne Ing. arch. Marcela Horová a Ing. Jana Houzarová.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
rochus
Tvorba webových stránek > webSEO.cz