Sluštice škola

Sluštice škola

Dodávka hlinených tehál, murovacej malty a hlinených omietok. Realizácia marockých štukov vo spolupráci s firmou Kreidezeit. Baubiologické riešenie stavby prinieslo pestré možnosti využitia prírodných stavebných materiálov s ohľadom na harmonické prostredie pre žiakov a učiteľov.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tvorba webových stránek > webSEO.cz