Senetářov

Senetářov

Na postupnej obnove tohto pamiatkovo chráneného domu sme sa podieľali v minulých rokoch už viackrát. Moja posledná práca z jesene 2010 sa týkala okrem iného aj rekonštrukcie stálej expozície perleťářstva a tradičného bývania. E. Vlčková

1
2
3
4
5
7
08
9
Tvorba webových stránek > webSEO.cz