RD Lysovice

RD Lysovice

Rekonštrukcia fasády domu s použitím vápenných omietok a vápenných náterov, vrátane výmeny kópií kastlových okien s olejovými nátermi. Obnova hlinených, prstami vtlačovaných reliéfnych omietok s vápenným náterom v prejazde a interiéru domu.

1
2
3
4
5
Tvorba webových stránek > webSEO.cz